top of page

TUMLASTIK

Adskillige studier har vist, at en god grundmotorik og velstimulerede sanser kan fremme både den fysiske, psykiske, sociale og kognitive udvikling hos børn, hvorfor det med god grund kan betale sig at give sit barn en god sansemotorisk start på livet.

Den største indlæringsvej hos børn går via deres kropslige erfaringer, og det er i høj grad herigennem, de lærer verden at kende.

image3.png
tumla.png

TUMLASTIK

Allerede fra første levedag udforsker barnet verden og dens muligheder via sanserne. Sanserne er med til at give barnet ”næring”, så det kan udvikle sig og blive et selvstændigt væsen. Det er derfor vigtigt, at børn får masser af muligheder for at mærke deres krop i bevægelse, samt får berøring på huden via forældrene. 

Der er tre sanser, som særligt har betydning for barnets motoriske udvikling, nemlig den taktile, proprioceptive og vestibulære sans, og derfor er der lagt stor vægt på disse sanser i vores tumlastiklege.

Du vil opleve, at vi leger mange af de samme lege, og synger de samme sange, igen og igen, da genkendelighed giver tryghed og herigennem styrker barnets selvtillid og generelle udvikling. 

Holdene vil være små, da vi ønsker en atmosfære af ro og nærvær, hvor du og dit barn kan få en hyggelig stund i samspillet med andre forældre og jævnaldrende børn. 

Du skal tilmelde dig holdet, der passer til dit barns alder og inddelingen foregår således (inddelingen er vejledende - afvigelser forekommer):

  • 3 mdr. – 6 mdr. 

  • 7 mdr. – 15 mdr. 

Tumlastik tilbydes flere gange ugentligt - se mere under vores ugeplan. Du kan tilgå Tumlastik både gennem medlemskab, klippekort og engangsbillet. Se mere under priser. 

bottom of page